Premium Bungal

11 3 × spavaća soba
predprostor
Katalog

Pasivna mobilna kućica Bungal namijenjena je prije svega za grupe. Bungal može primiti 11 osoba.
Bungal nema predviđenu kupaonicu, no ona se može individualno dodati i promijeniti koncept i tlocrt Bungala.

Kontakt

Slovenija
M: +386 (0)41 754374
info{alfa}polymobil.eu
www.polymobil.eu
Zastupstva